Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Szafy
 • Szafa "ARMADIO"

  Po­jem­na i wy­god­na sza­fa ubra­nio­wa. Wnę­trze po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: słu­pek z pół­ka­mi oraz część z drąż­kiem do wie­sza­nia ubrań. Lek­ko­ści do­da­ją nóż­ki o prze­kro­ju kwa­dra­to­wym wko­lo­rze alu­mi­nium.


  825,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ


 • 580,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafa "Armadio III"

  Po­jem­na sza­fa ubra­nio­wa z du­żą ilo­ścią miej­sca do wie­sza­nia ubrań. Dwa po­zio­my wie­sza­nia po pra­wej stro­nie i  po­jem­ne pół­ki o sze­ro­ko­ści 60cm po le­wej stro­nie.


  2 390,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafa "ARMADIO I"

  Po­jem­na sza­fa ubra­nio­wa z du­żą ilo­ścią miej­sca do wie­sza­nia ubrań. W sza­fie wy­dzie­lo­no miej­sce na po­wie­sze­nie krót­kich ubrań, ta­kich jak ko­szu­le, spód­ni­ce czy spodnie oraz miej­sce na dłu­gie su­kien­ki i płasz­cze. Sza­fa po­sia­da pół­kę paw­la­czo­wą...


  2 455,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafa "Armadio II"

  Po­jem­na sza­fa ubra­nio­wa z du­żą ilo­ścią miej­sca do ukła­da­nia ubrań. W sza­fie wy­dzie­lo­no miej­sce na po­wie­sze­nie krót­kich ubrań, ta­kich jak ko­szu­le, spód­ni­ce czy spodnie. Sza­fa po­sia­da pół­kę paw­la­czo­wi o wy­so­ko­ści 45cm, ide­al­ną do prze­cho­wy­wa­nia więk­szych...


  2 995,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj