Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Inne Meble
 • Kontenerek biurowy

  Kon­te­nerek biu­ro­wy na czar­nych kół­kach umoż­li­wia­ją­cych ła­twe prze­miesz­cza­nie. Kon­te­nerek po­sia­da trzy po­jem­ne i wy­god­ne w użyt­ko­wa­niu szu­fla­dy wy­po­sa­żo­ne w pro­wad­ni­ce rol­ko­we w ko­lo­rze bia­łym.


  600,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka biurowa "UFFI I"

  Ty­po­wa sto­ją­ca szaf­ka biu­ro­wa trzy­drzwio­wa. Miesz­czą się w niej dwa rzę­dy se­gre­ga­to­rów. Prze­strzeń w środ­ku po­dzie­lo­na na dwie czę­ści, pio­no­wą prze­gro­dą (2/3 i 1/3)) Sza­fecz­ka do­dat­ko­wo wy­po­sa­żo­na jest w zam­ki.


  559,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ


 • 960,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ


 • 1 590,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj