Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Stoliki
 • Ława

  Ele­ganc­ka ła­wa wy­ko­na­na z gru­bej so­lid­nej pły­ty wió­ro­wej. Ła­wa mo­że słu­żyć jako sto­lik ka­wo­wy.


  230,90 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Stolik „ Panchi”

  Ma­ła ła­wa, któ­ra jed­no­cze­śnie speł­nia funk­cje sto­li­ka ka­wo­we­go. Pół­ka pod bla­tem wła­ści­wym ide­al­nie na­da­je się na prze­cho­wy­wa­nie ga­zet, ksią­żek lub in­nych pod­ręcz­nych dro­bia­zgów.


  378,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj