Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Szafka łazienkowa „Bago”
1 020,00 zł
Produkt dostępny
Czas realizacji - do 20dni

SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ
GŁĘBOKOŚĆ

Materiał na korpus: brak


Funk­cjo­nal­ny i po­jem­ny słu­pek ła­zien­ko­wy. Ze wzglę­du na kon­struk­cję zmie­ści się na­wet w ma­łej ła­zien­ce, a do­dat­ko­wo po­mie­ści ko­sme­ty­ki i środ­ki czy­sto­ści. Szaf­ka wy­po­sa­żo­na jest w wy­god­ne szu­flad­ki na ła­zien­ko­we dro­bia­zgi. Dol­na część słup­ka prze­zna­czo­na jest na kosz do prze­cho­wy­wa­nia pra­nia. Fron­ty w słup­ku wy­ko­na­no z MDF-u la­kie­ro­wa­ne­go w pół­– ma­cie – jest to ma­te­riał, któ­ry naj­le­piej spraw­dza się w ła­zien­kach.

 

  • Korpus słupka w całości wykonany z płyty wiórowej
  • Fronty wykonane z MDF-u lakierowanego w pół-macie w kolorze białym
  • Szafeczka stoi na nóżkach w kolorze aluminium
  • Prowadnice w szufladach – zwykłe rolkowe
  • Uchwyty relingowe o rozstawie śrub 160 mm w kolorze aluminium

 

Wymiary standardowe:

  • Wysokość: 170cm(wymiar z nóżkami – nóżki 6cm)
  • Szerokość: 40cm (wymiar zewnętrzny)
  • Głębokość: 45cm

Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj