Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Meble biurowe


 • 1 590,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "UFFI"

  >Wy­jąt­ko­wo funk­cjo­nal­ne i ory­gi­nal­ne biur­ko. Za­pro­jek­to­wa­ne za­rów­no do użyt­ku do­mo­we­go, jak i biu­ra świet­nie spraw­dza­jąc się jako biur­ko kom­pu­te­ro­we. Ob­ni­żo­na część bla­tu, sta­no­wią­ca ele­ment kon­struk­cji biur­ka słu­ży jako do­dat­ko­we miej­sce na...


  2 200,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj